09.10.2018

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet

Z uwagi na dynamiczny rozwój nowych technologii, a także powszechną informatyzację, większość osób stara się przenosić swoje biznesy do sieci. W ten trend wpisują się również trenerzy personalni. Duża część z nich szuka klientów za pośrednictwem Internetu. Następnie, na podstawie informacji uzyskanych od klienta, układa indywidualną dietę oraz trening. Czasem jedynie w formie pisemnej, czasem również z dodatkowym wideo. Cały pakiet „dieta+trening” można bez problemu przesłać za pomocą maila, a płatność zrealizować on-line. Jednak sprzedaż swoich produktów przez Internet musi być poprzedzona pewnymi działaniami. Ponadto, należy zapoznać się z przepisami prawnymi, które regulują taką działalność. Jeżeli zatem sprzedaż treningu personalnego przez Internet, to coś, co chcesz wdrożyć u siebie, zapraszam do lektury.

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet – jak zacząć?

W pierwszej kolejności, jako trener personalny planujący podjęcie takiej działalności, musisz zastanowić się, w jakiej formie będziesz prowadził sprzedaż. Do wyboru są w zasadzie dwie opcje: własna działalność gospodarcza, albo tzw. działalność nierejestrowana. Obie formy zobowiązują Cię do prowadzenia ewidencji sprzedaży, zatem nie można w żaden sposób uniknąć formalności i dokumentowania transakcji. Mam świadomość, że na chwilę obecną jest wielu trenerów personalnych, którzy działają bez rejestracji w CEIDG i sprzedają swoje treningi. Każdy wie, że nie jest to zgodne z prawem, ale w taki sposób próbuje uniknąć podatków. Z mojego doświadczenia powiem, że taka działalność funkcjonuje do momentu, gdy trafimy na niezadowolonego klienta, a o to nietrudno. Potem pojawiają się same problemy.

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet

Zakładając jednak scenariusz zgodny z naszym porządkiem prawnym, po założeniu działalności gospodarczej, musimy opracować umowę lub regulamin świadczenia usług. W tym przypadku również istnieją zasadniczo dwie formy finalizowania transakcji. Po pierwsze, możemy wyszukiwać klientów indywidualnie. Po dogadaniu wszystkich szczegółów i oczekiwań wobec treningu możemy wysłać umowę, której podpisany skan/oryginał odeśle nam klient. Drugą możliwością jest postawienie dedykowanej strony internetowej, na której można dokonywać zamówień na trening personalny. W tym przypadku klient musi wypełnić odpowiedni formularz i zaznaczyć kilka zgód. Zgody te są kluczowe. Zazwyczaj jedna z nich odnosi się do akceptacji regulaminu świadczenia usług. Jeżeli nie mamy umowy z klientem, to w regulaminie znajdują się wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące sprzedaży treningu personalnego. Treść umowy/regulaminu jest bardzo istotna, dlatego wymienię ich najważniejsze elementy.

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet – regulamin i umowa

Musisz wiedzieć, że prowadząc działalność gospodarczą, w świetle prawa jesteś przedsiębiorcą. Co to dla Ciebie znaczy? Przede wszystkim to, że masz mnóstwo dodatkowych obowiązków związanych ze świadczeniem swoich usług i sprzedażą produktów.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o obowiązku informacyjnym. Najpóźniej w chwili zawierania umowy Twój klient musi posiadać dokładne informacje o Twojej działalności i produkcie, tj. m.in.: nazwa przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej), adres siedziby, nr identyfikacyjne (NIP/KRS), sposobie i terminie zapłaty itp. itd.

Ponadto konsument, czyli osoba fizyczna kupująca od Ciebie produkt, posiada szereg praw z tym związanych, m.in. możliwość odstąpienia od umowy. Jest to gwarancja ustawowa przysługująca konsumentowi, której nie można wyłączyć w regulaminie, ani umowie. Co więcej jednak, o jego prawach (wpisanych w ustawę) musisz poinformować go również Ty – przedsiębiorca. Jak to wygląda w praktyce? W regulaminie świadczenia usług, ew. w umowie musisz niejako „przepisać” przepisy ustawowe mające zastosowanie w tym przypadku.

Temat obowiązku informacyjnego wobec kupującego jest dosyć obszerny, zatem nie chcąc przepisywać ustawy odsyłam na stronę UOKiK. Tam, znajdziesz wszystkie obowiązki ciążące na Tobie w związku z umową zawieraną na odległość. Ważną kwestią wartą wspomnienia jest fakt, że przy sprzedaży przez Internet konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. W przypadku sprzedaży treningu personalnego może pojawić się problem. Po przesłaniu treningu, klient po kilku dniach może chcieć odstąpić od umowy, żądając zwrotu pieniędzy. Możemy jednak zabezpieczyć się przed takimi praktykami (bowiem może się zdarzyć, że Klient zastosuje Twoje wskazówki treningowe, a mimo to, zażąda zwrotu pieniędzy odstępując od umowy). W tym przypadku warto wiedzieć, że ustawa wyłącza możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli świadczenie zostało spełnione przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, a klient wyraził zgodę na świadczenie (przesłanie planu treningowego) przed upływem tych 14 dni. W praktyce zatem w umowie/regulaminie należy zawrzeć takie postanowienia. Jeżeli klient wyrazi na nie zgodę, nie musimy się martwić, że będzie próbował nas oszukać.

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet – RODO

W umowie oraz regulaminie należy również umieścić informację o przetwarzaniu danych. W obecnych realiach prawnych jest to niezbędne, szczególnie w stosunkach konsument (Twój klient) – przedsiębiorca (Ty). Ponadto, w przypadku zawierania umowy za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, odpowiednie zgody (boxy) powinny odnosić się do obowiązków RODO. Musisz również pamiętać, że ciążą na Tobie obowiązki wynikające z RODO, bowiem stajesz się administratorem danych osobowych. Między innymi jesteś zobowiązany do:

  • podania wszystkich informacji o administratorze danych (adres, możliwość kontaktu itp);
  • podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych;
  • wskazania celów przetwarzania danych oraz podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • wskazanie okresu przez jaki dane będą przetwarzane;
  • wymienienia katalogu praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane (podobnie jak przy konsumentach);

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet – konkurencja

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet może również skutkować sytuacjami użycia Twojego treningu personalnego przez inną osobę, która nie zakupiła Twojego produktu, lub zakupiła go i dalej odsprzedaje jako swój. W tej kwestii odsyłam Cię do mojej rozmowy z adw. Karoliną Nowalską (autorką bloga PrawyProfil). Z artykułu dowiesz się, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją.

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet – odpowiedzialność

W obrębie kwestii prawnych związanych ze sprzedażą treningu personalnego przez Internet pozostaje jeszcze odpowiedzialność trenera personalnego. Może zdarzyć się sytuacja, w której pomimo ułożenia planu treningowego na podstawie przekazanych przez klienta danych, zamierzony efekt nie został osiągnięty. Twoi podopieczni mogą w takiej sytuacji oskarżać Ciebie o brak efektów, jednak w zdecydowanej większości przypadków nie ponosisz za ten stan rzeczy odpowiedzialności. W tej materii zapraszam do lektury mojego wpisu o tym, czy można pozwać trenera personalnego za brak efektów na siłowni.

Pozostaje jeszcze odpowiedzialność cywilna, która siłą rzeczy przy sprzedaży produktów przez Internet jest ograniczona. Nie ma bowiem żadnego realnego kontaktu z osobą, która kupuje Twój trening. Może się jednak zdarzyć, że w treningu wideo źle zaprezentowałeś sposób korzystania z urządzenia na siłowni w efekcie czego osoba doznała kontuzji. W tym przypadku warto wykupić ubezpieczenie OC, o którym już pisałem.

Sprzedaż treningu personalnego przez Internet – podsumowanie

Oprócz szeregu obowiązków prawnych, wymienionych powyżej, należy tworzyć swoje treningi z 100% zaangażowaniem i profesjonalizmem, aby podopieczni byli zadowoleni z efektów. Dokładnie spersonalizowane i dopasowane plany treningowe uchronią Cię przed niezadowolonymi klientami, a więc również przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *