Umowa członkowska z klubem fitness

25.03.2019

Korzystanie z siłowni przez osobę niepełnoletnią

Coraz częściej zdarza się, że z siłowni skorzystać chcą osoby, które nie ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie jak najbardziej również mogą uczęszczać na zajęcia. Trzeba jednak pamiętać, że osoba niepełnoletnia jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych. To z kolei… Czytaj więcej

22.01.2019

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet na siłowni

Bardzo często kluby fitness sprzedają karnety lub członkostwo od razu na kilka miesięcy proponując niższą cenę. Zazwyczaj również za cały czas trwania karnetu pobierają opłatę z góry. Może się zatem zdarzyć, że w trakcie trwania karnetu będziemy chcieli z niego… Czytaj więcej

18.10.2017

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Niestety jednocześnie kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej… Czytaj więcej