30.10.2019

Jak otworzyć studio EMS zgodnie z prawem?

Tegoroczne Targi FIWE już za nami. W tym roku miałem przyjemność uczestniczyć w nich bardzo aktywnie. Wygłosiłem dwie krótkie prelekcje, wziąłem udział w debacie CEO, a także byłem ekspertem w strefie FIWE & EMSTRAINING ZONE (więcej o moim uczestnictwie w wydarzeniu można przeczytać na moim Facebooku – tutaj). Wiele rozmów, które odbyłem podczas eventu oraz ogromne zainteresowanie treningiem EMS, skłoniło mnie do napisania kolejnego artykułu w tym zakresie. Wiele osób pytało mnie, jak otworzyć studio treningu EMS zgodnie z prawem. Przedstawiam Państwu zatem kompletny artykuł na ten temat. Zapraszam do lektury.

Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, na czym polega trening EMS, proszę zajrzeć do mojego poprzedniego artykułu na ten temat.

Gdzie znajdziemy regulacje prawne dotyczące treningu EMS?

Na początku chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. W prawie powszechnym (zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym) nie znajdziemy żadnych przepisów, które regulują trening EMS. Na chwilę obecną jedynym dokumentem w którym opisano zasady treningu EMS jest norma DIN 33961-5. O tym, czym są normy DIN pisałem już w tym artykule. Aby nie powielać artykułów treściowo wspomnę tylko pokrótce, że normy DIN to normy wydawane przez niemiecki odpowiednik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Normy tego organu nie stanowią jednak prawa powszechnego, a stosowanie się do nich nie jest koniecznością.

studio EMS zgodnie z prawem

Wymagania dla studia treningu EMS zgodnie z normą DIN 33961-5

Analizując normę DIN 33961-5, można wskazać następujące wymagania dotyczące prowadzenia treningu EMS:

 • W trakcie każdej sesji treningowej musi być obecny przy trenującym certyfikowany trener EMS. Może on jednocześnie zajmować się maksymalnie 2 klientami.
 • Zarówno trener, jak i osoba trenująca muszą znajdować się od konsoli sterującej max. 120 cm, aby mieli dostęp do jej obsługi w ciągu 1 sekundy.
 • Przez pierwsze 10 tygodni należy zachować odstęp minimum 6 dni między treningami, a po 10 tygodniach – minimum 4 dni.
 • Konsola nie może umożliwiać „skokowego” wzrostu intensywności stymulacji elektrycznej, a jej wszystkie elementy sterujące muszą mieć możliwość natychmiastowej i intuicyjnej obsługi przez przełączanie menu.
 • Musi występować jednoznaczne przyporządkowanie napięcia wyjściowego, a trener musi wiedzieć, do której konsoli sterującej podłączony jest dany trenujący, bez potrzeby zmiany w menu.
 • Elektrody i bielizna treningowa muszą mieć powłokę antybakteryjną potwierdzoną odpowiednim certyfikatem, oraz być autoryzowane przez producenta.

Certyfikat zgodności z normą DIN 33961-5

Klub fitness, chcący świadczyć usługi w zakresie treningu EMS, może wystąpić o wydanie certyfikatu zgodności przeprowadzanego treningu z normą DIN.

Inne wymagania przy otwarciu studia EMS

Większość nowopowstających studiów EMS otwieranych jest jako niezależne, butikowe mikrostudia na zasadach jakie stosuje się w przypadku klubów fitness. Decydując się zatem na otwarcie studia EMS można posiłkować się wytycznymi jako dotyczą klubów fitness.

Na początku zwracam uwagę, że obecnie w Polsce nie ma żadnych przepisów prawa regulujących zasady otwarcia klubu fitness. Jednakże większość osób planujących otwarcie takiego biznesu, posiłkuje się uchylonym już Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie reguluje głównie kwestie dotyczące lokalu przeznaczonego na klub fitness. Najważniejsze informacje w tym zakresie zebrałem w innym wpisie TUTAJ. Jeżeli chodzi o minimalne wymagania w zakresie otworzenia studia EMS, to:

 • może być ono zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Nie ma przeszkód aby prowadzić również studio treningu EMS w formie mobilnej.
 • konsole do treningu EMS powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo trenujących osób.

Jak otworzyć studio treningu EMS?

Podsumowując – aby odpowiedzieć na pytanie, jak otworzyć studio treningu EMS, stworzyłem listę krok po kroku następujących działań:

 1. Należy zarejestrować działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność w CEIDG, albo spółka w KRS).
 2. Wybrać lokal nadający się do przystosowania według ww. wytycznych i norm.
 3. Wybrać profesjonalnego dostawcę systemu EMS.
 4. Można również skorzystać z produktów franczyzowych. Franczyza to model współpracy dwóch niezależnych firm. Współpraca ta polega na tym, że jedna z firm udostępnia drugiej sprawdzoną koncepcję i plan działania oraz prawo do korzystania z urządzeń, wsparcia technicznego i marketingowego, a także know-how. Druga z firm natomiast zobowiązuje się do stosowania norm, standardów i zasad ustalonych przez franczyzodawcę. Wszystkie kwestie prawne dotyczące praw i obowiązków franczyzodawcy i franczyzobiorcy, powinny być dokładnie uregulowane w umowie.

Podsumowanie

Patrząc na rozwój treningu EMS, śmiało mogę stwierdzić, że jest to przyszłość treningu fitness. W najbliższych latach będą powstawać kolejne placówki tego typu. Być może doczekamy się nowych krajowych i jednolitych dla wszystkich, regulacji prawnych w tym zakresie.

Jak otworzyć studio EMS zgodnie z prawem
Źródło obrazu: http://myofxems.pl